S.I.S.S.I. 2.0 - Oglejte si najpogostejša vprašanja

Naši svetovalci odgovarjajo na vprašanja o podjetništvu in na tista, ki so za novo ustanovljena podjetja najkoristnejša!

NAJPOGOSTEJŠA SPLOŠNA VPRAŠANJA O SISSI 2.0 ZA NOVE PODJETNIKE

Kaj je projekt SISSI 2.0?

Integrirani sistem storitev za razvoj podjetništva v Furlaniji – Julijski krajini S.I.S.S.I. 2.0 je projekt, namenjen promociji podjetniške kulture, ustanavljanja podjetij in samozaposlitve.
Projekt podpira razvoj podjetniških sposobnosti z ugotavljanjem področij potencialnega razvoja, presojo ideje in določanjem ciljev. Za nove podjetnike so predvidene naslednje storitve: sprejem in usmeritev, usposabljanje za vodstvene funkcije, svetovanje.

Kakšne vrste novim podjetnikom je namenjen projekt SISSI 2.0?

Namenjen je podjetnikom, ki so podjetje ustanovili pred največ 36 meseci.

Kaj vključuje storitev sprejema in usmeritve?

Glavni namen storitve, ki je na voljo za nove podjetnike, je spoznavanje morebitnega kandidata in njegovih podjetniških izkušenj, da bi lahko skupaj z njim oziroma njo začrtali najprimernejše izobraževanje in/ali svetovanje.

Kaj vključuje storitev usposabljanja za vodstvene funkcije?

Namen storitve, ki je na voljo za nove podjetnike, je zapolniti morebitne vrzeli v izobrazbi ter povečati znanje in okrepiti sposobnosti, da bo novi podjetnik lahko prepoznal priložnosti in težave ter pridobil koristna orodja za premagovanje tveganj, povezanih z novim podjetjem.

Kaj vključuje storitev pomoči ob zagonu podjetja?

Naša mreža svetovalcev in panožnih združenj, članov Imprenderò FVG by SISSI 2.0, novim podjetnikom v prvih treh letih dejavnosti zagotavlja podporo z individualnim ciljnim svetovanjem in inovativnimi spletnimi storitvami.

Na koga se lahko obrnem za podrobnejše informacije?

Lahko pišete na e-poštni naslov info@sissi.fvg.it ali se obrnete na enega od 27 partnerjev, ki so navedeni na seznamu na naslednji strani POVEZAVA

Kaj vključuje storitev svetovanja?

Glavni namen storitve, ki je na voljo za nove podjetnike, je pomagati podjetnikom pri razvoju njihove dejavnosti zahvaljujoč ekipi mentorjev s specializacijo na naslednjih področjih: zasebnost, poslovna komunikacija; gospodarska in finančna vzdržnost; upravljanje s človeškimi viri; pridobitev posojil in množičnega financiranja; zdravje in varnost pri delu; varnost hrane; trženje; pregled poslovnega načrta; osnovna digitalizacija.

Koliko časa mi bo vzelo svetovanje v okviru projekta SISSI 2.0?

Svetovanje poteka tako, da ne vpliva na vsakodnevno dejavnost podjetja. Urniki in načini so opredeljeni glede na potrebe novega podjetnika.

 

Kako poteka svetovanje?

Svetovanje v okviru projekta SISSI 2.0 poteka v obliki 8 do 24 urnih tečajev.

Koliko stane udeležba v projektu SISSI 2.0?

Projekt SISSI 2.0 je brezplačen, saj je financiran iz ESS ROP 2014/2020 ps 7/15 – IMPRENDERÒ [v] FJK Deželi Furlaniji – Julijski krajini. Koristiti je mogoče spodbujevalne ukrepe, ki jih financira dežela z: ROP ESRR 2014/2020 – SelfiEmployement – NOP Pobuda za zaposlovanje mladih – Jamstvo za mlade.

Ali poteka svetovanje v okviru projekta SISSI 2.0 v skupinski ali v individualni obliki?

Svetovanje v okviru projekta SISSI 2.0 je individualno.

Ali so ta svetovanja plačljiva?

Projekt SISSI 2.0 je brezplačen, saj je financiran iz ESS ORP 2014/2020 ps 7/15 – IMPRENDERÒ [v] FJK Deželi Furlaniji – Julijski krajini. Koristiti je mogoče spodbujevalne ukrepe, ki jih financira dežela z ROP ESRR 2014/2020 – SelfiEmployement – NOP Pobuda za zaposlovanje mladih – Jamstvo za mlade.

Ali se lahko za svetovanje odločim sedaj in ga v prihodnje, če se mi porodijo nove potrebe, nadaljujem?

Da, vendar le v obdobju trajanja projekta SISSI 2.0.

Na kakšen način se izvaja svetovanje? Ali se lahko odločim za spletno udeležbo, če za osebno svetovanje nimam časa, ali je obvezna osebna udeležba?

Glede na ukrepe za preprečevanje in obvladovanje okužb z boleznijo COVID-19 lahko svetovanje poteka osebno ali na daljavo.

Ali obstaja skrajni rok za koriščenje svetovanja?

Da, koristiti ga je mogoče do vključno 31. 12. 2022, saj je projekt SISSI 2.0 financiran iz ESS ORP 2014/2020.

SPECIFIČNA VPRAŠANJA O SISSI 2.0 ZA NOVE PODJETNIKE

Kaj je namen svetovanja na temo zasebnosti?

Zasebnost je vidik, ki je lahko pri zagonu in pri kasnejši organizaciji podjetja še posebej občutljiv.  Novemu podjetniku ponujamo:

– pravno pomoč na področju zagotavljanja zasebnosti v podjetju;

– veljavne določbe o varni obdelavi osebnih podatkov;

– delovna orodja, namenjena varovanju zasebnosti;

– podporo pri obvladovanju morebitnih kritičnih razmer;

– pravno svetovanje podjetjem, specializiranim za obdelavo in varstvo osebnih podatkov v podjetju.

Zakaj je koristno izboljšati svoje veščine na področju poslovne komunikacije?

Poslovna komunikacija je skupek dejavnosti, namenjenih oblikovanju in ohranjanju pozitivne podobe podjetja in zagotavlja stik med podjetjem in njegovimi potrošniki. Podoba podjetja je namreč zelo pomemben vidik vseh poslovnih dejavnostih, tudi tistih, ki so do sedaj njen velik potencial podcenjevale; – notranja in zunanja komunikacija v podjetju – cilji, naslovniki, kanali. Temeljne dejavnosti se bodo nanašale na:

– oblikovanje pozitivne identitete in podobe (Corporate Identity);

– strateška načela poslovne komunikacije: načelo obstoja, diferenciacije, kontinuitete, jasnosti, realnosti, fleksibilnosti, skladnosti;

– področja poslovne komunikacije: prodajna komunikacija, institucionalna komunikacija, finančna komunikacija, vodstvena komunikacija;

– dejavnosti komunikacije v podjetju: notranja, zunanja, želena, neželena, tržna.

Svetovanje na področju gospodarske in finančne vzdržnosti, za kaj gre?

Poslovni načrt je analiza, s katero lahko podjetnik na podlagi napovedi ugotovi pričakovani donos svoje poslovne ideje in oceni sposobnosti odplačevanja posojil svojega podjetja.

Razmišljam o zaposlovanju. Katera so najbolj inovativna orodja in metodologije na področju svetovanja glede upravljanja s človeškimi viri?

Človeški viri imajo strateško vlogo pri obvladovanju sprememb, ki jih s seboj prinašajo aktualne družbene in tehnološke novosti.  Ključnega pomena je poznati inovativna orodja in tehnike za uporabo v različnih delovnih procesih, ki so značilni za dano področje (iskanje, izbira, vključevanje, ocena, spodbujanje itd.), kot odgovor na potrebe podjetja ter z namenom spodbujanja dobrobiti zaposlenih v podjetju, zagotavljanja produktivnosti in obvladovanja sprememb.  Najbolj inovativna orodja in metodologije, obravnavani s strokovno usposobljenim svetovalcem SISSI, se lahko nanašajo na:

– iskanje kandidatov za zaposlitev prek družbenih medijev (social recruiting), kakršna sta Linkedin in Facebook;

– skladnost med veščinami iz življenjepisa in podobo podjetja;

– arhetipi in vloge podjetja: kako postaviti pravo osebo na pravi položaj;

– razvijanje sposobnosti: empatija in asertivnost;

– orodja za spremljanje in spodbujanje razvoja svojih sodelavcev: assessment development.

Kaj je mišljeno s svetovanjem na področju pridobivanja posojil?

Nacionalna in evropska zakonodaja se je obogatila z zanimivimi oblikami podpore, ki je namenjena krepitvi konkurenčnosti proizvodnega tkiva in spodbujanju razširjanja tehnoloških inovacij na vseh gospodarskih področjih, s posebnim poudarkom na zagonskih in inovativnih MSP oziroma dveh vrstah podjetij, za kateri je značilna močna nagnjenost k inovacijam in eksperimentiranju z novimi poslovnimi modeli.  V zelo konkurenčnem in vse bolj globalnem okolju je zato ključnega pomena, da novi podjetnik pozna finančna orodja, ki so na voljo in zna do njih dostopati.

Kakšen je namen svetovanja na področju varnosti in zdravja pri delu?

– Zagotoviti pravno pomoč na področju zagotavljanja varnosti na delovnem mestu;

– osveževati znanje o veljavnih predpisih s področja varnosti in zdravja pri delu;

– pridobiti metode dela za zagotavljanje zdravja in varnosti v podjetju;

– dati navodila in nasvete o najprimernejši osebni varovalni opremi za uporabo v podjetju.

Sem novi podjetnik na področju pridelave in predelave hrane. Kako lahko koristim vaše svetovanje?

Koristite lahko storitve svetovanja na področju varnosti hrane. Poznati zakonske predpise, ki veljajo na področju varnosti hrane, načela HACCP s posebnim poudarkom na protokolih, ki jih je treba sprejeti v podjetju za preprečitev širjenja onesnaževanj in razmnoževanja bakterij, je lahko zelo koristno za novega podjetnika ali samozaposlenega delavca, ki se odloči odpreti živilsko proizvodno dejavnost.

V katere teme se lahko poglobim zahvaljujoč svetovanju na področju TRŽENJA?

Zelo hiter razvoj novih tehnologij podjetniku pogosto onemogoča, da bi bil v koraku s časom. Situacija je resna, saj je na spletu 2.0 pogosto že mogoče najti orodja, rešitve ali prakse, ki bi lahko zadostile potrebam podjetnika. Webmarketing, Web 2.0, Social and Tools so najpomembnejše teme, ki jih bo novi podjetnik obravnaval glede na svoje specifične potrebe.

Poslovni načrt sem že sestavil, kako mi torej lahko koristi svetovanje na področju pregleda poslovnega načrta?

Poslovni načrt se pogosto zmotno povezuje le z zagonskimi podjetji, v resnici pa je veliko bolj dinamično orodje, ki ga lahko uporabimo, na primer, za podporo izrednim poslom, za spremljanje pomembnih finančnih transakcij, za kotiranje na organiziranih trgih itd. Zato se ob določenih spremembah, ki se zgodijo med samo izvedbo, pogosto pojavi potreba po analizi in kritičnem pregledu poslovnega načrta, zahvaljujoč katerim se slednji prelevi v močno orodje spremljanja in načrtovanja poslovne uspešnosti.

Katere vsebine bom obravnaval s svetovalcem, usposobljenim na področju osnovne digitalizacije?

Zelo hiter razvoj novih tehnologij in novih oblik komunikacija podjetniku pogosto onemogoča, da bi bil v koraku s časom. Vstop v digitalni svet in v avtomatizacijo delovnih procesov je zato nujen za zapolnitev vrzeli med lastnim načinom dela in tistim, ki ga zahteva stalno razvijajoča se, sodobna tehnološka družba, ki podjetnika postavlja pred vselej nove izzive; vrzeli, ki bi sicer lahko postala nepremostljive. Podjetniki s svetovalcem obravnavajo osnove digitalizacije v poslovnem okolju ter digitalizacijo in industrijo 4.0.

 

PROJEKT S.I.S.S.I. 2.0
Projekt je financiran iz ESS ROP POR 2014/2020 - ps 7/15 - IMPRENDERÒ [v] Deželi Furlaniji Julijski krajini
Social
Sledi nam na naših socialnih kanalih in ostani vedno na tekočem!
http://www.sissi.fvg.it/wp-content/uploads/2019/07/loghi-eu.png

Do ukrepov, ki jih financira dežela, je dostop mogoč prek: ROP ESRR 2014/2020 – SelfiEmployement – PON IOG – Garanzia Giovani.